J-kullen

Valpar födda 2018-10-06

e. FI55418/13 Tirhan Lucky Break

u. SE40609/2014 Äventyrs My Love Lilli-Ley